БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛО ЛЪВИНО

Лого на Община Исперих

ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОБЯВИ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В СЕЛО ЛЪВИНО. ДЕЖУРНИ ЕКИПИ И ДОБРОВОЛЦИ ОКАЗВАТ ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Със ЗАПОВЕД № 933 от 04 ноември 2023 год. на в.и.д. кмет на Община Исперих Аксел Кючюк е обявено бедствено положение на територията на с. Лъвино, общ. Исперих. Решението бе взето на извънредно заседание на Щаб за изпълнение на Общински план за защита при бедствия във връзка с усложнената метеорологична обстановка на територията на община Исперих, изразяваща се във валежи от дъжд, градушка и силен вятър, нанесли значителни вреди върху имущество на жителите на с. Лъвино. 

Дежурни екипи и техника на Община Исперих, полиция и пожарна оказват помощ на нуждаещите  се за преодоляване на последствията от ураганния вятър. 

Община Исперих има готовност да осигури вода, храна, лекарства и подслон, в случай че има нуждаещи се хора.

Социални работници на място ще обходят засегнатите семейства, за да попълнят декларации за отпускане на еднократна финансова помощ.

С цел подпомагане на пострадалите домакинства са сформирани три екипа, които са на терен, за да констатират и опишат всички щети, за да може своевременно да се депозира искане до Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за компенсиране на част от щетите на пострадалите.

Община Исперих ще организира дарителска кампания за набиране на средства за засегнатите семейства.

На първото заседание на Общински съвет – Исперих, което ще се проведе на 8 ноември 2023 г. /сряда/, кметът на Община Исперих ще входира докладна записка за осигуряване на ресурс за покриване на част от щетите на пострадалите домакинства със средства от Резерва за непредвидени и неотложни разходи.

Желаещите, които искат да предоставят материална помощ, могат да се свържат със служител на община Исперих на тел. 0884 59 84 14. Според направения опис на щетите ще бъде предоставена актуална информация за конкретни нужди, посочени от пострадалите, и при съответствие с предложената помощ, тя ще бъде приета или ще бъде осъществено съдействие за лично предаване.

Всеки, който има желание и възможност, може да се включи с доброволен труд за разчистването на пораженията от природната стихия. Тел. за контакт на кмета на село Лъвино: 0889 08 00 08.

05. 11. 2023 г.