VI ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ, ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Общински конкурс за рецитация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ И ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ИСПЕРИХ,

ОРГАНИЗИРАТ

VI ОБЩИНСКИ КОНКУРС

ЗА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХОТВОРЕНИЕ,

ПОСВЕТЕНО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ,

НА ТЕМА: КОЙ СИ ТИ, АПОСТОЛЕ?

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

            Целта на конкурса е да даде възможност на децата и учениците от община Исперих да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност. Да ги мотивира да научат повече и да съпреживяват живота, делото и мисията на Апостола на българската свобода. Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

 1. Първа възрастова група – IV подготвителна група в детските градини;
 2. Втора възрастова група – I-IV клас;
 3. Трета възрастова група – V-VII клас;
 4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

 

ИЗИСКВАНИЯ

Конкурсът ще се проведе в два етапа.

ПЪРВИ ЕТАП – видео участие

1. Всяка институция следва да направи вътрешен подбор и да изпрати видеозаписи на най-добрите изпълнения за участие.

2. Изпълненията трябва да отговарят на темата на конкурса.

3. Времетраенето на изпълненията да бъде с продължителност до 5 минути.

4. Критерии за оценка: добра дикция, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението, качествена техническа обезпеченост на изпълнението.

             СРОК

              Краен срок за изпращане на видеозаписите за участие в първия етап на конкурса: до 12:00 ч. на 26.01.2024 година.

              АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

              Видеозаписите изпращайте на следния имейл адрес: konkurslevski@mail.bg

              Всеки имейл следва да съдържа следната информация:

              1. Трите имена на участника, населено място, детска градина и група/училище и клас, заглавие и автор на творбата, имe, фамилия и телефон на ръководителя;

              2. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни /Вариант 1 – за пълнолетни лица, Вариант 2 – за непълнолетни лица, попълва се от родителя/.

              КЛАСИРАНЕ

              Журито класира за участие във втория етап на конкурса най-добрите петима във всяка възрастова група.

              ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

              Резултатите ще бъдат обявени до 14.02.2024 г. на:

              √ сайта на Община Исперих: www.isperih.bg;

              √ официалните фейсбук страници на Община Исперих и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих: Общинска администрация – Исперих и Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.

              ВТОРИ ЕТАП – присъствено участие

 1. Най-добрите петима от всяка възрастова група представят пред журито стихотворението, с което са класирани за втория етап на конкурса.
 2. Критерии за оценка: добра дикция, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението.

 

ПРОВЕЖДАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

              На 16 февруари 2024 година в Зала 1 към НЧ „Съзнание – 1891“, гр. Исперих, от 15:00 часа журито изслушва участниците и обявява класирането.

              Резултатите ще бъдат обявени до 19.02.2024 година и на:

              √ сайта на Община Исперих: www.isperih.bg;

              √ официалните фейсбук страници на Община Исперих и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих: Общинска администрация – Исперих и Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих.

 

              ВАЖНО

              Конкурсът е индивидуален.

              Всеки участник може да участва с една творба.

              Участникът следва да избере творба, с която не е участвал в предишно издание на конкурса.

              Организаторите си запазват правото да филмират получените записи и да споделят най-добрите изпълнения на официалните фейсбук страници на Община Исперих (Общинска администрация – Исперих) и на Профилирана гимназия „Васил Левски“ – гр. Исперих (Профилирана гимназия „Васил Левски“ гр. Исперих, без да заплащат права и обезщетения за това.

 

              НАГРАДЕН ФОНД

              Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения.

              Всички участници ще получат грамота за участие.

 

              ЖУРИ

              Председател:

 1. Виолета Драева – Богданова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство;

 

 Членове:

 1. Величка Георгиева – дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство;
 2. Миглена Декова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на детска театрална школа към НЧ „Съзнание – 1891“;
 3. Мария Николаева – заместник-директор в Исторически музей – Исперих;
 4. Аница Костова – главен експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих.

 

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Дияна Петрова, тел. за контакт: 0878 684 467

Аница Костова, тел. за контакт: 0876 02 61 62

05. 01. 2024 г.