Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2024 год.

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 на ОбС - Исперих,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

кани исперихската общественост на 26.01.2024 г. (Петък) от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2024 г.

19. 01. 2024 г.