Протокол от журиране в VI конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски

Конкурс за рецитация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от журиране в VI общински конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски, на тема:

„КОЙ СИ ТИ, АПОСТОЛЕ?“

Днес, 02.02.2024 година, се проведе заключително заседание на комисия в състав:
Председател:
1. Виолета Драева – Богданова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство;
Членове:
2. Величка Георгиева – дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство;
3. Миглена Декова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, ръководител на детска театрална школа към НЧ „Съзнание – 1891“;
4. Мария Николаева – заместник-директор в Исторически музей – Исперих;
5. Аница Костова – гл. експерт „Образование и младежки дейности“ в Община Исперих,

за определяне на участниците във втория, финален етап, на общинския конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски „Кой си ти, Апостоле?“.

В конкурса участваха 105 деца и ученици от общинските детски градини и училища, разпределени в 4 възрастови групи: първа възрастова група – IV подготвителна група в детските градини; втора възрастова група – I-IV клас; трета възрастова група – V-VII клас; четвърта възрастова група – VIII-XII клас. В първа възрастова група се включиха 29 участници, във втора възрастова група – 48, в трета възрастова група – 23, в четвърта възрастова група – 5 участници.

В рамките на пет работни дни журито селектира най-добрите изпълнения и на последното си заседание класира за участие във втория етап на конкурса 21 участници – 6 участници в първа възрастова група, 9 – във втора възрастова група, 6 – в трета възрастова група.

Предложения за финалисти в конкурса:
I възрастова група:
Азра Адил Неджмидин, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;
Борислава Красимирова Славенова, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;
Джан Ахмед Демиран, ДГ „Щастливо детство“ – гр. Исперих;
Онур Баръш Муса, ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих;
Ренан Гюнай Зекерие, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;
Селяй Сейханова Гюрджанова, ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци.

II възрастова група:
Айчер Динчер Виждан, ОУ,,Васил Левски“ – с. Тодорово;
Александър Георгиев Русчев, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
Берин Бейнур Джемил, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Бора Бейнур Назиф, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Джерен Джанер Хасан, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Езел Мехмед Джевдет, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци;
Мирая Хюсеин Нух, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Нух Танер Нух, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Седеф Илхан Садък, ОУ „Отец Паисий” – с. Подайва.
III възрастова група:
Верда Самедин Сабит, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
Георги Александров Георгиев, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Далия Георгиева Росенова, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
Димитър Василев Димитров, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Елчин Ертунч Юдаим, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Ефе Тунджай Виждан, ОУ,,Васил Левски“ – с.Тодорово.
IV възрастова група:
Няма класирани участници за втори етап на конкурса.

ЖУРИ:
Председател:
                        1. /В. Драева/
Членове:
                        2.
                             /В. Георгиева/
                        3.
                            /М. Декова/
                        4.
                            /М. Николаева/
                        5.
                            /А. Костова/

02. 02. 2024 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: