Протокол от журиране във II етап в VI конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски

Конкурс за рецитация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
от журиране в VI общински конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски,

на тема:

„КОЙ СИ ТИ, АПОСТОЛЕ?“

Днес, 15.02.2024 година, се проведе втори етап на VI-я общински конкурс за рецитация на стихотворение, посветено на Васил Левски „Кой си ти, Апостоле?“.

Комисия в състав:

           Председател:

  1. Виолета Драева – Богданова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и литература, с опит в сферата на рецитаторското изкуство;

Членове:

2. Миглена Декова – филолог и дългогодишен преподавател по български език и
3. Мария Николаева – заместник-директор в Исторически музей – Исперих;

определи и присъди следните награди:

I възрастова група:

I място: Борислава Красимирова Славенова, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;
II място: Онур Баръш Муса, ДГ „Мечо Пух“ – гр. Исперих;
III място: Джан Ахмед Демиран, ДГ „Щастливо детство“ – гр. Исперих.

Награда за въздействащо изпълнение:

Селяй Сейханова Гюрджанова, ДГ „Дора Габе“ – с. Лудогорци;
Ренан Гюнай Зекерие, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;
Азра Адил Неджмидин, ДГ „Първи юни“ – гр. Исперих;

II възрастова група:

I място: Джерен Джанер Хасан, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
II място: Мирая Хюсеин Нух, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
II място: Бора Бейнур Назиф, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
III място: Айчер Динчер Виждан, ОУ,,Васил Левски“ – с.Тодорово;
III място: Александър Георгиев Русчев, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;

Награда за въздействащо изпълнение:

Берин Бейнур Джемил, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Езел Мехмед Джевдет, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци;
Нух Танер Нух, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Седеф Илхан Садък, ОУ „Отец Паисий” – с. Подайва.

III възрастова група:

I място: Верда Самедин Сабит, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
II място: Георги Александров Георгиев, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
III място: Ефе Тунджай Виждан, ОУ,,Васил Левски“ – с.Тодорово.

Награда за въздействащо изпълнение:

Далия Георгиева Росенова, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих;
Димитър Василев Димитров, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;
Елчин Ертунч Юдаим, ОУ ,,Васил Априлов” – гр. Исперих;

ЖУРИ:

Председател:

  1. /В. Драева /

 

Членове:

2. /В. Георгиева/

3. /М. Декова /

4. /М. Николаева/

5. /А. Костова/

15. 02. 2024 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: