Конкурс за войнишки длъжности

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024г. на началника на Националния военен университет и обява с рег .№ 2734/23.04.2024 г. е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 5 (пет) длъжности за войници в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса до 23.05.2024 г. чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО).

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2024 г.