Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ
за наличие на инвестиционно предложение

Постъпило в РИОСВ уведомление с вх. № АО-5425/16.11.2022 год. от ОРХАН КАБИЛ МЕХМЕД за изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 32874.29.73, местност "Коджа екинлик", землището на гр. Исперих от "Земеделска" в "Урбанизирана" с цел създаване на основа за изграждане на търговски обекти, автомивка и складове ...

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 04. 2024 г.