Вакантна длъжност за офицер

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават че със заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 56030-София-ККИПКО, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.

Конкурсът ще се проведе в периода от 10.07.2024 г. до 11.07.2024 г.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 14.06.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
27. 05. 2024 г.