Заповед № ПО-09-357-4/29.05.2024 г. за изменение на Заповед № ПО-09-357-2/19.10.2023 г.

Заповед № ПО-09-357-4/29.05.2024 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Разград за изменение на Заповед № ПО-09-357-2/19.10.2023 г. - замяна на починал участник в споразумение с негов наследник - землище на с. Тодорово за стопанската 2023-2024 год.

Пълна информация може да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 05. 2024 г.