Конкурс за сержанти - военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Национална гвардейска част

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-436/08.05.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на 6 (шест) сержанти - военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Национална гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса, чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 03.06.2024 г.

Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 06. 2024 г.