ОБЯВА

Община Исперих

О Б Я В А

На основание  чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС;  чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол  №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед № 735 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих                              

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните машини и съоръжения :

 

Вид,тип,марка,модел

Серия №

Год.производство

Стъпка за наддаване

Депозит за участие

Ликвид.ст. лв.

без ДДС/

начална продажна цена

1.

Ножица за ламарина

ръчна деб.2мм

няма

1985

3,50

50,00

35,00

2.

Апарат шмиргелов

настолен, тип 3

4639

1970

10,80

50,00

108,00

3.

Апарат шмиргелов

 настолен, тип 3

255453

1982

9,00

50,00

92,00

4.

Апарат шмиргелов

настолен, модел ШТВ200

4707

1970

11,00

50,00

116,00

5.

Бормашина настолна

 ПН-161

2187

1987

26,00

50,00

260,00

6.

Машина пробивна

 настолна, ПН-161

2194

1987

42,00

50,00

421,00

7.

Машина пробивна

настолна, ПН-161

2304

1987

42,00

50,00

421,00

8.

Машина пробивна

колонна, модел ПК-203

20779

1984

126,00

50,00

1 266,00

9.

Машина пробивна

 колонна, модел ПК-203

18581

1983

126,00

50,00

1 269,00

10.

Струг дърводелски,

НОВВY

5154

1986

74,00

50,00

746,00

11.

Струг дърводелски,

НОВВY

5091

1986

74,00

50,00

746,00

12.

Струг дърводелски,

няма марка

няма

1975

60,00

50,00

600,00

13.

Струг дърводелски

 с диск

няма

1970

45,00

50,00

451,00

14.

Шепинг машина,

р.маса 26/33 см

няма

1982

16,00

50,00

169,00

15.

Машина фрезова

 за метал FUW 315/800/I

2084

1966

140,00

50,00

1 400,00

16.

Машина фрезова

за метал, МАS,

раб.маса 17/115 см

няма

1968

122,00

50,00

1 224,00

17.

Металорезачна машина

 дискова, модел ОНД-31

1670

1982

60,00

50,00

614,00

18.

Машина отрезна

 (ножовка)ОН-253

8715862

1987

126,00

50,00

1 263,00

19.

Машина отрезна

(ножовка)ОН-253

Не се чете

0

4,50

50,00

45,00

20.

Машина отрезна

 (ножовка)ОН-253

8171537R

1987

126,00

50,00

1 269,00

21.

Струг универсален

 за метал, С11МТ

8872

1987

386,00

50,00

3 863,00

22.

Струг универсален

 за метал, С11МТ

6570

1986

276,00

50,00

2 768,00

23.

Струг универсален

 за метал, К1

12006

1978

103,00

50,00

1 037,00

24.

Струг универсален

за метал, К2

17070

1980

108,00

50,00

1 088,00

25.

Струг универсален

 за метал, С8С

1584

1982

116,00

50,00

1 161,00

26.

Струг универсален

за метал, С8С

1585

1982

116,00

50,00

1 161,00

27.

Струг универсален

 за метал, по модел С8С

няма

1986

15,00

50,00

149,00

28.

Струг универсален

за метал, по модел С8С

няма

1977

15,00

50,00

149,00

29.

Дърводелска – модел

 Родопи,ФР 101,3ММ

3314

1985

122,00

50,00

1 224,00

30.

Апарат за точково

заваряване

няма

1984

46,00

50,00

461,00

31.

Гилотина, тип

МГ2,5х100, деб.2,5мм

386

1987

311,00

50,00

3 114,00

32.

Апарат за точене

на лента за банцик

3992

1978

30,00

50,00

309,00

33.

Абрих машина с

 борапарат и циркуляр

няма

1985

56,00

50,00

562,00

34.

Абрих машина с

 борапарат и циркуляр

няма

1985

56,0

50,00

562,00

35.

Абрих машина с борапарат

модел ПК-260

429

1974

61,00

50,00

617,00

36.

Банциг, р.маса 50/63см,

ф 40см

няма

1980

70,00

 

50,00

699,00

37.

Банциг, модел 631

4203

1987

4,80

50,00

48,00

 

II. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 04.10.2016 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  11.10.2016 год.(вторник).

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 05.10.2016г. (сряда) от 10.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 12.10.2016г. (сряда) от 10.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  за всеки имот всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 04.10.2016 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 11.10.2016 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  машините може да се направи по местонахождението им от 30.09. до 04.10.2016г. включително, за повторния търг от 10.10.до 11.10.2016год. включително след предварителна заявка на тел. 0886654113

Община  Исперих

21. 09. 2016 г.