ОБЯВА

Община Исперих

О Б Я В А

На основание чл.35, ал.1,чл. 41, ал.2 от ЗОС;  чл.67, ал.1 и ал.2, чл.70,ал.1 и ал.4 и чл.73 от Наредба № 27 на ОбС  и в изпълнение на Решение № 181 по Протокол  №16 от 25.08.2016г. на ОбС- Исперих и Заповед №734 от 09.09.2016год. на Кмета на Община Исперих                                 

О Б Я В Я В А

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните машини и съоръжения :

Вид,тип,марка,модел

Серия №

Год.производство

Стъпка за наддаване

Депозит за участие

Ликвид.ст. лв.

без ДДС/

продажна цена

1.

Машина шевна права

18345310

1981

3,00

50,00

30,00

2.

Машина шевна права

8319

1987

5,00

50,00

59,00

3.

Машина шевна права

58765

1981

3,00

50,00

30,00

4.

Машина шевна права

925518

1971

2,00

50,00

29,00

5.

Машина шевна права

48938

1968

2,00

50,00

24,00

6.

Машина шевна права

278603

1982

2,00

50,00

25,00

7.

Машина шевна права

586,34

1969

2,00

50,00

24,00

8.

Машина шевна права

66443

1987

2,00

50,00

25,00

9.

Машина шевна права

няма

1960

0,50

50,00

5,00

10.

Машина шевна права

58798

1969

2,00

50,00

24,00

11.

Машина шевна права

58766

1969

2,00

50,00

24,00

12.

Машина шевна права

5881?

1969

2,00

50,00

24,00

13.

Машина шевна права

278580

1982

2,00

50,00

25,00

14.

Машина шевна права

92568

1971

2,00

50,00

24,00

15.

Машина шевна права

278599

1982

2,00

50,00

25,00

16.

Машина шевна права

50439

1968

2,00

50,00

24,00

17.

Машина шевна права

278651

1982

2,00

50,00

25,00

18.

Машина шевна права

50437

1968

2,00

50,00

19,00

19.

Машина шевна права

221303

1979

2,00

50,00

24,00

20.

Машина шевна права

13345310

1969

2,00

50,00

29,00

21.

Машина шевна права, модел 1022М

066271

1987

3,00

50,00

30,00

22.

Машина шевна права, PRAFF

483-60/01

1985

3,00

50,00

30,00

23.

Машина шевна права, модел 1022М

063737

1987

3,00

50,00

30,00

24.

Машина шевна права, модел 1022М

065814

1987

3,00

50,00

30,00

25.

Машина шевна права, модел1022м

064924

1987

3,00

50,00

30,00

26.

Машина шевна права, PFAFF

483-6/01

1973

2,00

50,00

29,00

27.

Машина шевна права, модел 1022М

065760

1987

3,00

50,00

30,00

28.

Машина шевна права, модел 1022М

064092

1987

3,00

50,00

30,00

 29.

Машина шевна права, модел 1022М

065756

1987

3,00

50,00

30,00

 30.

 Машина шевна оверлог марка Texstima клас 8514/150-00

2411

1969

2,00

50,00

26,00

 31.

Машина шевна оверлог марка Texstima клас 8514/150-00

25683

1971

2,00

50,00

26,00

 

 

 

 

 

 

 

II. Депозит за участие в търга се внася до 15.00 часа на 11.10.2016 год. (вторник) в касата на Община Исперих. За повторен търг до 15.00 часа на  18.10.2016 год.(вторник).

III. 1. Публичния търг с явно наддаване да се проведе на 12.10.2016г. (сряда) от 14.00 часа в Заседателната зала на общината, находяща се на ул. „Дунав” №2, гр. Исперих, Община Исперих.

2. Повторен търг да се проведе на 19.10.2016г. (сряда) от 14.00 часа при същите условия.

3. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация на стойност 20.00 (двадесет ) лева без ДДС  за всеки имот всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване до 15.00 часа на 11.10.2016 год. (вторник), а за повторен търг до 15.00 часа на 18.10.2016 год. (вторник) от деловодството на община Исперих.   

4. Оглед на  машините може да се направи по местонахождението им от 10.10. до 11.10.2016год. включително, а за повторния търг от 17.10. до 18.10.2016год. включително след предварителна заявка на тел. 0886654113.

 Община  Исперих

21. 09. 2016 г.