Публично обсъждане

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Исперих, обявява започването на обществени консултации на  Проект за изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. Предложения и становища ще се приемат от 08.00 часа на 24.11.2017г. до 12.00 часа на 27.12.2017г. на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски № 70.

Мотиви към Проект за изменение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих

Оценка на въздействието-Приложение №1

Проект на изменение на Наредба №11

Предложения

24. 11. 2017 г.