Публично обсъждане

04.12.2017 год.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община  Исперих приема предложения и  становища относно Проекта за изменение и допълнение на  Наредба  № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложенията и становищата се приемат  всеки работен ден от 08,00  часа до 12,00 часа  и от 13,00 часа до 17,00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на  на е-mail: isperih@isperih.bg  от  04.12. 2017г.  до   03.01.2018г. включително.

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих.

Оценка на въздействието - Приложение №1

Проект на изменение на Наредба №3

18. 12. 2017 г.