Обява за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от 18.12.2017 г. до 17.01.2018 г.) от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №31 ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих и в деловодството на Общински съвет Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 70

18. 12. 2017 г.