ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Исперих

                                                               ПОКАНА

             На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5

                                                от Наредба № 12 на ОбС-Исперих,

 

                                               КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

                         кани исперихската общественост на 12.01.2018 г.(Петък) от 16:00 ч.

                                         в заседателната зала на Община Исперих,

                                                                     на

                                                   ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

                                               на проекта на бюджет за 2018 г.

 

Дата на публикуване: 05.01.2018 г.

05. 01. 2018 г.