Обява

Герб на Община Исперих

ОБЯВА

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок (от (от 11.01.2018г. до 12.02.2018г.)  от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за изменение на Наредба №28 за управление, ползване и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Исперих.
Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат на e-mail: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

11. 01. 2018 г.