Обява за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

О Б Я В А
до обществеността и заинтересованите страни

Община Исперих, област Разград

С Ъ О Б Щ А В А

на населението на община Исперих, че е изготвена Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих, която се представя за обществени консултации.

Крайна дата за изразяване на становища: 15.05.2018г.

Писмени становища и мнения се приемат в Община Исперих, гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 70,
телефон, факс и е-mail – тел. 08431/21-84, вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

С пълният текст на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на община Исперих може да се запознаете в стая № 16 на сградата на Община Исперих, ул. “Васил Левски” № 70, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа или от сайта на общината.

Лице за контакти: Гюлнур Мехмед - юрисконсулт, 08431/21-84 вътр. 124; e-mail: isperih@isperih.bg.

12. 04. 2018 г.