Нов училищен автобус предостави Министерството на образованието и науката на Община Исперих

Училищен автобус

Министерството на образованието и науката одобри мотивираното искане на Община Исперих за предоставяне на нов училищен автобус. Автобусът е 32+1 местен, марка „Isuzu“ и е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици.

След решение на Общински съвет – Исперих ще бъде предоставен на едно от средищните училища в общината за транспортирането на децата и учениците от отдалечените от съответната образователна институция селища.

През изминалата учебна година шест от училищата на територията на общината бяха обявени за средищни. За 360 деца и ученици от населени места, в които няма образователна институция, беше осигурен безплатен транспорт.

Автобус_1
Автобус_2
24. 07. 2018 г.