Дневният център за деца и/или младежи с увреждания в Исперих получи ново оборудване

Община Исперих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ Дневният център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС „Лудогорие“ в града получи ново оборудване.

По проекта, който се изпълнява от Община Исперих по ОП “Региони в растеж 2014-2021“, е доставено специализирано оборудване за залата за сензорна стимулация, за залата за двигателна рехабилитация, както и за кабинетите за психологична и логопедична подкрепа, разкрити в социалната услуга.

Висококвалифициланите специалисти вече ще могат да използват в своята работа: позициониращи терапевтични столове, виброакустични легла, вертикализатори, тактилни пътеки, проходилки, пясъчни табла.       

При реализирането на проектните дейности предстои в двора на Дневния център да бъдат изградени детска и спорта площадка със съоръжения, подходящи за деца с увреждания.

Новото обзавеждане и оборудване ще повиши качеството на  предоставяните услуги и ще превърне Центъра в модерен социален комплекс за подкрепа на деца в неравностойно положение.

оборудване-1
оборудване-2
оборудване-3
оборудване-4
оборудване-5
17. 10. 2018 г.