Редица мероприятия с участието на деца, родители и учители бяха организирани от Община Исперих тази есен

Проект-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От началото на учебната година до този момент в изпълнение на дейностите, заложени по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани множество мероприятия, в които се включиха стотици ученици, родители и учители.

За привличане родителите на децата от различните етноси в образователния процес и с цел подобряване комуникацията между тях и учителските власти през месец септември 560 човека излязоха на пикник до местността „Сборяново“. Уредник към Исторически музей – Исперих изнесе беседа за историята на резервата, а по-късно родители, деца и учители се включиха в луда надпревара за първите места от спортните игри, които бяха подготвили организаторите.

През месец октомври по дейностите за насърчаване на общуването на децата от различните етноси се проведоха спортни турнири по футбол, баскетбол, тенис на маса и хандбал. На спортните мероприятия бе видно желанието за победа от страна на всички участници, като едновременно с това учениците демонстрираха откровено приятелски и толерантни взаимоотношения.

Последните дни на месеца се превърнаха в истински празник на сценичното изкуство. Учениците от клуба по театрално изкуство към ОУ „Отец Паисий“ в с. Подайва изнесоха представления в училища, участници по проекта. Децата имаха възможността и свободата да изразят себе си и да повярват в собствените си възможности, а този непосредствен контакт между тях доведе до едно взаимно опознаване и сприятеляване.

За Деня на народните будители бяха проведени две съревнования: по художествено слово и по краезнание с участието на 86 деца, които имаха възможност да разкрият своите творчески заложби, като създадоха една тържествена атмосфера за всички присъстващи.

Проектът „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“ се изпълнява от Община Исперих и е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Той се осъществява в рамките на 24 месеца и следва да приключи на 23. 01.2019 г.

Проект-2
Проект-3
Проект-4
Проект-5
Проект-6
Проект-7
Проект-8
Проект-9
Проект-10
Проект-11
Проект-12
Проект-13
Проект-14
23. 11. 2018 г.