Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 16, ал. 1 от Наредба 18 на Общински съвет - Исперих

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КАНИ МЕСТНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

на публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран от общинския бюджет за изпълнение на проект „Въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих” на стойност 1 200 000.00 лв.
Размер на кредита – до 1 200 000.00 лв.
Начин на обезпечение на кредита - издаване на Запис на заповед.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ

ще се проведе на 21.12.2018 г. (петък) от 10:00 ч.  в заседателната зала на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
14. 12. 2018 г.