Уведомление за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

Във връзка с чл. 26, ал. 2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Исперих. Предложенията и становищата се приемат всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа в Общински център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Исперих или на  на е-mail: isperih@isperih.bg до 16.01.2019 г. включително.

17. 12. 2018 г.