Покана за публично обсъждане

Герб на Община Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 34, ал. 5 от Наредба № 12 на ОбС - Исперих,

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 15.01.2019 г. (Вторник) от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2019 г.

 

Дата на публикуване: 07.01.2019 г.

07. 01. 2019 г.