Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и пустеещи необработваеми земи, който ще се проведе на 12.08.2022 год. (петък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Община Исперих обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти - изоставени ниви, изоставени трайни насаждения, изоставени орни земи и лозя, който ще се проведе на 16.08.2022 год. (вторник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Община Исперих ...
22. 07. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Старо селище и с. Тодорово, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на земеделски земи в землището на с. Лъвино, с. Подайва и с. Райнино, общ. Исперих ...
10. 06. 2022 г.

Публичен търг с явно наддаване

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на следните земеделски земи : с.Белинци, с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Духовец...
06. 06. 2022 г.