Заповед за забрана за палене на открит огън

Заповед № 741 от 15.07.2024 год. на Кмета на община Исперих за забрана за палене на открит огън по какъвто и да е повод до горими материали, постройки и на други пожароопасни места, в паркове и гористи местности ...
15. 07. 2024 г.

Заповед № 619 на Кмета на община Исперих

Заповед № 619 на Кмета на община Исперих относно забрана за бране на липов цвят, изсичане, рязане, чупене, кастрене и увреждане на липовите дървета от зелените площи, паркове, междублокови пространства, както и от дърветата по улиците, алеите и други пешеходни пространства на територията на община Исперих.
11. 06. 2024 г.

ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ СЕ УДЪЛЖАВА С ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦА

Министерството на труда и социалната политика удължава срока на изпълнение на проекта „Грижа в дома“, който е финансиран от Европейския социален фонд плюс чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
07. 05. 2024 г.

„СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ–НАУЧИ КАК“

Уважаеми съграждани, през последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.
11. 04. 2024 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
11. 04. 2024 г.

Провеждане на общо събрание на етажната собственост

Община Исперих уведомява собствениците на жилища/самостоятелни обекти, че в едномесечен срок от датата на обявяване на настоящото съобщение, следва да проведат общо събрание на етажната собственост, на което да бъдат избрани управител (управителен съвет) и контрольор (контролен съвет).
28. 02. 2024 г.

Заповед за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения

Заповед № 188 от 08.02.2024 год. на Кмета на община Исперих за забрана за събиране, откъсване и продажба на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване /снежно кокиче, пролетна циклама, оливеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче гнездо и др., клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища, предназначени за засаждане/ от гори, общински терени, зелени площи, паркове и алеи, находящи се на територията на Община Исперих.
09. 02. 2024 г.

Информация за даренията за с. Лъвино

Община Исперих изразява своята огромна благодарност към всички граждани и организации, които подпомогнаха жителите на село Лъвино за възстановяване на щетите, причинени от природната стихия на 04.11.2023 г. По откритата от Община Исперих дарителска сметка към 13.12.2023г. са постъпили и разпределени парични средства както следва: ... [още]
14. 12. 2023 г.

Стани доброволец

Изграждането на доброволни формирования към местната власт е предпоставка за наличието на допълнителен човешки ресурс от подготвени хора, които могат да реагират адекватно при бедствия и да подпомогнат преодоляването на последиците от тях ...
15. 09. 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих уведомява собствениците на земеделски земи и гори преди излизане на път от републиканската и общинската пътна мрежа, че следва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите, както и специализираната строителна техника ...
31. 07. 2023 г.