Редица мероприятия с участието на деца, родители и учители бяха организирани от Община Исперих тази есен

Проект-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От началото на учебната година до този момент в изпълнение на дейностите, заложени по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани множество мероприятия, в които се включиха стотици ученици, родители и учители.

23. 11. 2018 г.

180 ДОБРОВОЛЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ЕКО ИНИЦИАТИВАТА „ЗЕЛЕН ДЪБ“ В ИСПЕРИХ

Еко инициатива „Зелен дъб“ - Исперих

Днес в град Исперих за пореден път се проведе еко инициативата „Зелен дъб“, организирана от фирма „Агротайм“, в името на каузата за един по-чист и уютен град. Този път еко акцията беше подкрепена и от служители на Общинска администрация Исперих.

17. 10. 2018 г.

Кметът на Исперих: "Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях"

Бейсим Руфад
Кметът на община Исперих Бейсим Руфад пред Дарик-Разград в интервю на тема „Образование” - Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях.
17. 10. 2018 г.

Дневният център за деца и/или младежи с увреждания в Исперих получи ново оборудване

Община Исперих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В изпълнение на проект „Обзавеждане и оборудване на съществуващ Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и обособяване на детска и спортна площадка в прилежащото дворно пространство“ Дневният център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС „Лудогорие“ в града получи ново оборудване.

17. 10. 2018 г.

Община Исперих организира седем екскурзии за ученици и техните родители

Екскурзия

В изпълнение на дейностите по насърчаване на участието на родителите в работата на училището и образователния процес по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани седем екскурзии, в които се включиха учители и ученици, заедно със своите родители, от седем училища на територията на общината.

25. 07. 2018 г.

Нов училищен автобус предостави Министерството на образованието и науката на Община Исперих

Училищен автобус

Министерството на образованието и науката одобри мотивираното искане на Община Исперих за предоставяне на нов училищен автобус. Автобусът е 32+1 местен, марка „Isuzu“ и е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици.

След решение на Общински съвет – Исперих ще бъде предоставен на едно от средищните училища в общината за транспортирането на децата и учениците от отдалечените от съответната образователна институция селища.

24. 07. 2018 г.