Община Исперих организира седем екскурзии за ученици и техните родители

Екскурзия

В изпълнение на дейностите по насърчаване на участието на родителите в работата на училището и образователния процес по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“  бяха организирани седем екскурзии, в които се включиха учители и ученици, заедно със своите родители, от седем училища на територията на общината.

25. 07. 2018 г.

Нов училищен автобус предостави Министерството на образованието и науката на Община Исперих

Училищен автобус

Министерството на образованието и науката одобри мотивираното искане на Община Исперих за предоставяне на нов училищен автобус. Автобусът е 32+1 местен, марка „Isuzu“ и е оборудван съгласно нормативните изисквания за превоз на деца и ученици.

След решение на Общински съвет – Исперих ще бъде предоставен на едно от средищните училища в общината за транспортирането на децата и учениците от отдалечените от съответната образователна институция селища.

24. 07. 2018 г.

Съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства

Проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“
В изпълнение на дейностите за съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на различен етнически произход и културна идентичност по проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, бяха отбелязани Националният празник на Република България – Трети март, Международният ден на ромите и големият християнски празник – Великден.
26. 04. 2018 г.

Насърчаване на общуването между децата от различните етноси

Община Исперих
Община Исперих продължава работа по изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове...
02. 04. 2018 г.

Начало на коледно-новогодишните празници

Празнични фойерверки
В първия ден на Декември, пред паметника на хан Аспарух, въпреки облачното време и лекия дъждец, много деца и родители се любуваха на изпълненията на малките певици, танцьори и танцьорки, на джуджетата на дядо Коледа. След техните прекрасни изпълнения дойде и самият той - дядо Коледа, придружен от неизменната си спътница - Снежанка ...
01. 12. 2017 г.