СЪОБЩЕНИЕ

Община Исперих
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: изпълнение на строително-монтажни работи по договор № 40/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 1) и  договор № 41/07.04.2016г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност (блок 3)...
14. 07. 2016 г.

"Да изчистим България заедно" - Община Исперих

"Да изчистим България заедно" - Община Исперих

Днес, в кампанията "Да изчистим България заедно - 2016"  се включиха всички общински дирекции, кметства, детски градини, училища, предприятия и доброволци.

Общинска администрация благодари на всички, които допринесоха за чистотата на най-често посещаваните обществени места!  

04. 06. 2016 г.

"Да изчистим България заедно" в с.Лудогорци

"Да изчистим България заедно" в с.Лудогорци

Жителите на село Лудогорци заедно с кмета на селото г-жа Емине Мехмед активно се включиха в националната еко инициативата „Да изчистим България заедно-2016”. Доброволците почистиха парка, детската площадка и зелените площи в исперихското село. Кампанията продължи със засаждане на цветя и храсти.

04. 06. 2016 г.

ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА - НЧ "СЪЗНАНИЕ 1891"

фестивал община Исперих
Включете се в подготовката и реализацията на ФЕСТИВАЛ НА ХВЪРЧИЛАТА, посветен на опазването на птиците и техните местообитания в района на Исперих, който ще се проведе на 04.06.2016 г. от 11:00ч. в ИАР „Сборяново”...
10. 05. 2016 г.