Програма BG06 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 Проект BG06-218 "Превенция и реинтеграция на деца в риск" Бенефициент - Община Исперих

Оборудваха с играчки осем градини в исперихско

Осемте детски градини включени в Проект BG06-218 ,,Превенция и реинтеграция на деца в риск” на Община Исперих финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 получиха доставка на играчки и пособия в изпълнение дейностите по проекта.