ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 11 ЮЛИ 2021


Сайт на Централна избирателна комисия

Решение на ЦИК № 8-НС / 13.05.2021 относно: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


От 11:00 ч. на 19.07.2021 год. (Понеделник), Община Исперих започва изплащането на възнагражденията на секционните избирателни комисии.
Дата на публикуване: 16.07.2021 год.


Заповед № 555 от 07.07.2021 год. на Кмета на Община Исперих относно образуване на 1 (един) брой самостоятелна избирателна секция за избиратели, настанени в "МБАЛ Исперих" ЕООД и утвърждаване номер на СИК.

Дата на публикуване: 07.07.2021 год.


ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВА ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
на 10.07.2021 год.

ЧАС МЯСТО
12:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Лудогорци
12:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Старо Селище
13:10 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Голям Поровец
13:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, Читалище
13:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Лъвино, бивша ДГ "Славейче"
14:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, Ист. музей - вход откъм футб. комплекс
14:10 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, Исторически музей
14:20 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ОУ "Христо Ботев"
14:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, Читалище
14:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, Исторически музей - Изложбена зала
14:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, Художествена галерия
14:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ОУ "Васил Априлов"
14:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. "Шести септември" № 41А
15:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ПГ "Васил Левски"
15:10 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ЦДГ № 5
15:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Яким Груево
15:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Китанчево, Читалище
15:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Китанчево, Училище
16:10 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Тодорово
16:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Печеница
16:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Делчево
17:10 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Средоселци
17:30 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Къпиновци
17:50 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Подайва, Училище
18:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Подайва, Читалище - Тото пункт
18:20 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Белинци
18:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Духовец
14:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Йонково
14:20 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Малко Йонково
14:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Бърдоква
15:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Драгомъж
15:20 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Свещари
15:40 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Райнино
16:00 РИК № 18 Разград, общ. Исперих, с. Вазово

Дата на публикуване: 07.07.2021 год.


ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ И ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ
на 10.07.2021 год.

 

I-ви лъч   Отговорник: Невин Хакъ, час на тръгване: 11:30 ч.
Автобус с рег. № СВ 6548 ВС, водач Халил Салиев Султанов

 

с. Лудогорци Секция № 23
с. Старо Селище Секция № 33
с. Голям Поровец Секция № 4
с. Лъвино Секция № 24
с. Лъвино Секция № 25


II-ри лъч   Отговорник: Ферхан Халил, час на тръгване: 13:30 ч.
Автобус с рег. № РР 4042 ВМ, водач: Сами Вели Сюлейман
град Исперих

Секция № 14 Исторически музей - вход откъм футболен комплекс
Секция № 16 Исторически музей
Секция № 13 ОУ "Христо Ботев" - гр. Исперих
Секция № 12 Читалище "Съзнание 1891" - гр. Исперих
Секция № 15 Исторически музей - Изложбена зала/Ритуална/
Секция № 11 Галерия


III-ти лъч   Отговорник: Зехра Селим, час на тръгване: 14:15 ч.
Автобус с рег. № СВ 1322 РВ, водач: Николай Тодоров Бончев

Секция № 10 ОУ "Васил Априлов" - гр. Исперих
Секция № 7 гр. Исперих, ул. "Шести септември" № 41А
Секция № 8 ПГ "Васил Левски" - гр. Исперих
Секция № 9 ЦДГ № 5
Секция № 36 с. Яким Груево
Секция № 21 с. Конево


IV-ти лъч   Отговорник: Гюлшен Хабил, час на тръгване: 15:00 ч.
Автобус с рег. № СВ 3554 РВ, водач: Бейзат Сюлейман Хюсеин

с. Китанчево Секция № 19 - Читалище
с. Китанчево Секция № 20 - Училище
с. Тодорово Секция № 35
с. Печеница Секция № 30
с. Делчево Секция № 6


V-ти лъч   Отговорник: Илдъз Яхова, час на тръгване: 16:30 ч.
Автобус с рег. № РР 8593 ВК, водач: Юмер Ибраим Ибо

с. Средоселци Секция № 34
с. Къпиновци Секция № 22
с. Подайва Секция № 28 - Читалище
с. Подайва Секция № 29
с. Белинци Секция № 1
с. Духовец Секция № 5


VI-ти лъч   Отговорник: Къймет Ариф, час на тръгване: 13:00 ч.
Автобус с рег. № РР 1230 ВА, водач: Димитър Георгиев Патриков

с. Йонково Секция № 17
с. Малко Йонково Секция № 18
с. Бърдоква Секция № 2
с. Драгомъж Секция № 26
с. Малък Поровец Секция № 27


VII-ми лъч   Отговорник: Невин Хакъ, час на тръгване: 14:30 ч.
Автобус с рег. № РР 1342 ВМ, водач: Хайредин Азизов Бейтулов

"МБАЛ Исперих" ЕООД Секция № 47
с. Свещари Секция № 32
с. Вазово Секция № 3
с. Райнино Секция № 31


Предаването на изборни книжа и материали на ПСИК ще се извърши в сградата на общинска администрация Исперих, ул. "Дунав" № 2, от 17:00 ч. Отговорен служител: Севим Адем - Секретар на Община Исперих.

Дата на публикуване: 07.07.2021 год.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Ден

Час

Община/място

06.07.2021г.

Вторник

от 15:00 часа

Исперих – Читалище "Съзнание-1891 г.", ул."Васил Левски" №71, гр. Исперих

Дата на публикуване: 03.07.2021 год.


ОБЩИНА ИСПЕРИХ УВЕДОМЯВА ИЗБИРАТЕЛИТЕ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, ЧЕ:

Във връзка с насрочените на 11 юли 2021г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

  • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването -  Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала и Избирателна секция Секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , №72 - ОУ „Васил Априлов“ ;
  • в избрана от него подходяща секция;
  • с придружител;
  • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК;
  • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата

Час

Телефон за връзка

Адрес

От 03.07.2021г. до 10.07. 2021г. вкл.

09:00 часа до 16:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

11.07.2021г.

06:00 часа до 19:00 часа

084312006, 0895824493

Град Исперих, ул. „Дунав“ №2

От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

Дата на публикуване: 03.07.2021 год.


График по общини, в които съвместно с представители на РИК-Разград ще се осъществят демонстрационни пробни гласувания със специализирано машинно устройство с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Ден

Час

Община

Място

02.07.2021г. /петък/

13:00 – 17:00 ч.

Лозница

пред Читалище "Пробуда-1912" - ул."Дружба" № 21, гр.Лозница

02.07.2021г. /петък/

10:00 – 14:00 ч.

Самуил

пред сградата на Община Самуил - ул." Хаджи Димитър" № 2, с.Самуил

02.07.2021г. /петък/

 

 

04.07.2021г. /неделя/

13:00 – 18:00 ч.

 

 

10:00 – 17:00 ч.

Разград

 

 

Разград

пред Общински културен център - пл."Независимост" №2, гр.Разград

 

пред административната сграда на Община Разград, гр. Разград, бул. „Бели Лом“ 37А

 

03.07.2021г. /събота/

10:00 – 14:00 ч.

Исперих

до сградата на Районен съд - Исперих - ул."Дунав" № 2, гр.Исперих

03.07.2021г. /събота/

10:00 – 14:00 ч.

Завет

пред Читалище "Саморазвитие 1902" - ул."Лудогорие" №19 А, гр.Завет

03.07.2021г. /събота/

10:00 – 14:00 ч.

Кубрат

пред Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кубрат

 

04.07.2021г. /неделя/

10:00 – 14:00 ч.

Цар Калоян

пред сградата на Община Цар Калоян, пл. „Демокрация“ № 1, гр.Цар Калоян

График за обучение на членовете на СИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

01.07.2021г. /четвъртък/ - Общински културен център – гр.Разград, площад „Независимост“ № 2

Обучението ще се извърши от обучител на „Сиела Норма“ АД.

РИК-Разград ще проведе допълнителни обучения за СИК.

от 10:00 часа 12:00 часа

от 12:00 часа до 14:00 часа

Община Разград

Община Завет

Община Самуил

Община Исперих

Община Лозница

Община Кубрат

 

Община Цар Калоян

 

Община Разград


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 год. (чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 29.06.2021 год.


Заповед № 352/1 от 26.06.2021 г. на Кмета на община Исперих относно образуване на подвижни избирателни секции на територията на Община Исперих, утвърждаване на тяхната номерация и адрес.

Дата на публикуване: 26.06.2021 год.


Покана за провеждане на консултации за съставите на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Исперих при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Дата на публикуване: 21.06.2021 г.


ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК, ПСИК, ЗА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КАКТО И ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021г.
Приложение: Предложение за състав на Секционна избирателна комисия и резервите към тях (*.xlsx)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване: 27.05.2021 г.


Заповед № 352 от 18.05.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на 36 (тридесет и шест) броя избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. и утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции.
- Приложение: Обхват на секциите.
Дата на публикуване: 18.05.2021 год.


Заповед № 365 от 25.05.2021 г. на Кмета на община Исперих - Определяне местата за обявяване на избирателни списъци на територията на Община Исперих.