ЗАПОВЕД

Заповед № 617 от 28.10.2015 год. относно определяне границите на районите и видът на прделаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване .
28. 10. 2015 г.

ОБЯВА

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ
10. 08. 2015 г.

ОБЯВА

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“
26. 03. 2015 г.