Обява за наличие на инвестиционно предложение

"АГРОМАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на система за защита на овощните градини от градушки върху площ от 35,00 дка" в землището на с. Духовец, община Исперих, местност „Череши“ ...
18. 12. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. ХАЛЮК ХЮСЕИН ХЮСЕИН - Началник-отдел "Териториално и селищно устройство" при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на две открити спортни площадки в дворното пространство на Профилирана гимназия „Васил Левски”, в УПИ I, кв. 56, гр. Исперих“.
18. 12. 2023 г.

Информация за даренията за с. Лъвино

Община Исперих изразява своята огромна благодарност към всички граждани и организации, които подпомогнаха жителите на село Лъвино за възстановяване на щетите, причинени от природната стихия на 04.11.2023 г. По откритата от Община Исперих дарителска сметка към 13.12.2023г. са постъпили и разпределени парични средства както следва: ... [още]
14. 12. 2023 г.

ОБЯВА

ИЛХАН МЕХМЕД ФЕРАИМ и МЮЗЕЯМ МУСТАФА ФЕРАИМ от с. Лъвино, общ. Исперих, обл. Разград уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица относно "ЕДНОЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" с. Лъвино, кв. 8, УПИ II-100.
12. 12. 2023 г.

Приемане на служба в доброволния резерв

Обявени са 1819 длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс.
11. 12. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

инж. Халюк Хюсеин Хюсеин - Началник отдел „Териториално и селищно устройство” при Община Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Община Исперих има инвестиционно предложение — обект: „Рехабилитация на локална улица и изграждане на нови и временни паркоместа в УПИ I-9620, КВ. 44, между ОТ 182 и ОТ 174, гр. Исперих” ...
24. 11. 2023 г.