Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Караджа-ФАГ" ООД - гр. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект и изграждане на "Склад за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар" и "Торохранилище за твърда оборска тор" с местонахождение в с. Драгомъж, общ. Исперих, местност "Кьоклюк" ...
07. 11. 2023 г.

Апел за помощ

Уважаеми българи в страната и чужбина, Обръщаме се към всички Вас с апел за помощ, защото село Лъвино има нужда от нашата подкрепа! Ураганният вятър, придружен с дъжд, остави над 150 семейства без покрив на прага на зимата. Това, което всички заедно можем да направим, е да покажем на нашите пострадали сънародници, че не са сами.
05. 11. 2023 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Емил Антонов Сашев уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за изработване на инвестиционен проект и изграждане на „Магазин за промишлени стоки и автомивка 1 клетка”...
31. 10. 2023 г.