НОМИНИРАХА КМЕТА БЕЛГИН ШУКРИ ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСОРБ

Регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Северния централен район

Днес (05.02.2020 г.) на регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Северния централен район кметът на Община Исперих инж. Белгин Шукри бе номиниран за член на Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на форума взеха участие кметове и председатели на общински съвети от 36-те общини от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Русе и Разград.

НСОРБ е сдружение с нестопанска цел, което представя и защитава интересите на местните власти пред органите на централната власт. Според Устава на Сдружението всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината и представител на Общинския съвет. В УС на сдружението общините от Северния централен район за планиране имат трима представители, които се избират за срок от четири години. Номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ ще бъдат предложени за гласуване на Общо събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в град София.

Регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Северния централен район
Регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Северния централен район
Регионално делегатско заседание на кметовете и председатели на общински съвети от Северния централен район
06. 02. 2020 г.