ГЛАСУВАХА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ЗА 2020 ГОДИНА

Бюджет на Община Исперих за 2020 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основен приоритет за местното ръководство е подобряването на пътната инфраструктура в града

С мнозинство от 24 гласа на 12 февруари общинските съветници приеха Бюджета на Община Исперих за 2020 година. 24 724 184 лв, e общият размер на приходите по бюджета на Община Исперих за годината. От тях 15 942 275 лв. са за дейности държавна отговорност, а 8 781 909 лв. – за дейности общинска отговорност и дофинансиране на държавни дейности.

Екипът на кмета на общината Белгин Шукри представи бюджет, в който основен акцент се поставя върху подобряването на разбитата пътна мрежа, което ще се осъществи както с местни средства, така и с европейско и държавно финансиране. Над 3 058 165 лв. са заложени за текущи и основни ремонти на най-натоварените и компрометирани пътни участъци в града и в селата.

По одобрен проект по Програма за развитие на селските райони ще бъдат ремонтирани ул. “Хан Аспарух“, ул.“Христо Ботев /от кръстовището с ул.“Мургаш“ до кръстовището с ул.“Лудогорие“/ и ул. “Искър“. По трите улици първо ще бъдат поставени нови бордюри, а в района от автогарата до супермаркет „Пацони“ ще бъдат изградени нови пешеходни тротоари.

С капиталови средства нови тротоари ще бъдат поставени и по ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Вежен“ в града. Предвижда се да бъдат рехабилитирани и компрометирани участъци по ул. „Стара планина“, ул. „Христо Ясенов“, ул. „Братя Миладинови“, ул. „Иван Кръстев“ в града, а също и улици в селата: Вазово, Китанчево, Лъвино, Печеница, Средоселци, Подайва, Старо селище, Делчево.

С целевите средства, отпуснати от държавата през месец декември, ръководството планира ремонти и рехабилитация на участъци по ул. „Янтра“, ул. „Средна гора“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Ком“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Родопи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Огоста“, а също и на кръстовището на ул. „Арда“ и ул. „Ахинора“.

2020 година Исперих стартира с програма, в която са включени средства за овладяване популацията на бездомните кучета, средства за подпомагане дейността на спортните клубове, за награждаване на граждани, които имат специални заслуги към града, за подпомагане на социално слаби семейства и студенти, на бездетни семейства за „Инвитро“ процедури, както и за подпомагане дейността на пенсионерските клубове и религиозните храмове.

Общината ще продължи да поема разходите за изхранването на децата от детската ясла и детските градини и ще обезпечава и занапред закупения през 2018 година скенер за местната болница.

Ръководството предвижда закупуването с безлихвен заем от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ на два броя сметопочистващи машини и контейнери тип „Бобър“ за обезпечаване сметопочистването и сметоизвозването на територията на община Исперих.

В приетия бюджет няма увеличение на местните данъци и такси.

„Бюджетната устойчивост на Общината е първостепенна задача за всички нас и ще положим максимални усилия за постигането й“, коментира кметът Белгин Шукри и допълни, че ръководството ще търси допълнителни възможности и начини за финансиране ремонтите на всички улици в града.

18. 02. 2020 г.