ОБЩИНА ИСПЕРИХ ОТКРИ ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА И БОЛНИ ЛИЦА

Открита телефонна линия

В следствие на въведената извънредна ситуация в страната във връзка с коронавирус – COVID-19 и с цел опазване живота и здравето на най-уязвимата към този момент част от населението, Община Исперих осигурява дежурен телефон за самотноживеещи възрастни хора и болни лица.

В случай на необходимост от съдействие, лицата могат да звънят на телефон: 0884 59 84 14.

17. 03. 2020 г.