ОНЛАЙН КОНКУРС ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Онлайн конкурс 24 май

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КОНКУРС
ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ –
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ,
ПОД НАДСЛОВ:

"Напред! Науката е слънце!"

ЦЕЛИ НА КОНКУРСА

Целта на конкурса е да даде възможност на децата и учениците да изявят своите творчески заложби, рецитаторски умения, артистичност и емоционалност. Да ги мотивира да научат повече за историята и създателите на славянската писменост. Да популяризира българската литература сред подрастващото поколение и да пробуди национално самочувствие.

УЧАСТНИЦИ

В конкурса могат да участват деца и ученици, записани в детските градини и в училищата на територията на община Исперих. Те ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:
1. Първа възрастова група – III-IVподготвителна група;
2. Втора възрастова група – I-IV клас;
3. Трета възрастова група – V-VII клас;
4. Четвърта възрастова група – VIII-XII клас.

КАТЕГОРИИ

1. Рецитация на стихотворение – III-IVподготвителна група, I-VII клас;
2. Авторски поздрав/авторско послание – VIII-XII клас.

/Децата от детските градини и учениците от I до VII клас участват в категория Рецитация на стихотворение. Учениците в гимназиален етап на обучение участват в категория Авторски поздрав/авторско послание./

ИЗИСКВАНИЯ

1. Изпълненията трябва да отговарят на темата на конкурса.
2. Времетраенето на изпълненията следва да бъде до 5 минути.
3. Критерии за оценка: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие, атрактивност при изпълнението.
4. Всеки участник следва да направи /с телефон или видеокамера/ видеозапис на своето изпълнение.

КРАЕН СРОК

Краен срок за изпращане на видеозаписите: 17 май 2020 година.
Резултатите ще бъдат поместени на сайта на Община Исперих: www.isperih.bg, до 23 май 2020 година.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ

Видеозаписите изпращайте на следния имейл адрес: konkurs_24@mail.bg
Всеки имейл следва да съдържа следната информация: трите имена на участника, населено място, училище, клас, телефон за връзка, заглавие и автор на стихотворението /за категория Рецитация на стихотворение/.

ВАЖНО

Конкурсът е индивидуален.
Всеки участник може да участва с една творба/едно послание.
Организаторите си запазват правото да филмират получените записи за популяризиране на конкурса, без да заплащат права и обезщетения за това.
Най-добрите изпълнения ще споделим на официалната Фейсбук страница на Община Исперих /Общинска администрация – Исперих/ на 24 май тази година.

НАГРАДЕН ФОНД

Във всяка възрастова категория ще бъдат отличени и наградени трите най-добри изпълнения.
Всички участници ще получат грамота за участие.

ЖУРИ

Творбите ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Аница Костова, тел. за контакт: 0892 235 303;

05. 05. 2020 г.
ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ: