Обява за наличие на инвестиционен проект

ОБЯВА
от Хасан Мюмюн Хасан
- с. Лъвино, ул. "Люлин" №5, общ. Исперих

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /ДВ, бр. 25/2003 г., и доп. бр.67/2019/

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционен проект за : Едноетажна еднофамилна жилищна сграда и гараж"

Местоположение:  УПИ VII-104, квартал 6 по плана на село Лъвино.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в Община Исперих - гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 или в РИОСВ - гр. Русе, "Придунавски булевард" № 20, пк 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
05. 04. 2021 г.