Покана за публично обсъждане

Лого на Община Исперих

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Исперих приема предложения и становища относно Проекта на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г. на email: isperih@isperih.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №70.

 

Мотиви към Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г., публикувани на 10.06.2021 г..

Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г.

Предложения за изменение и допълнение към Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г., с вх.номер ..., публикувано на …г.

СПРАВКА за постъпили мнения, становища и предложения във връзка с Проект на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 2021-2027 г., публикувани на  …2021г.

Дата на публикуване: 10.06. 2021 г.

10. 06. 2021 г.