ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Лого на Община Исперих

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от АПК  на заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок от датата на публикуване за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Исперих, находящо се в гр. Исперих,  ул. „Васил Лавски” № 70 или изпращани на email:  isperih@isperih.bg, както и в Исторически музей-гр. Исперих, ул. „Цар Освободител“ № 6.

18.06.2021г.

 

18. 06. 2021 г.