Покана за публично обсъждане

Лого на Общински съвет Исперих

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ,

кани исперихската общественост на 24.08.2021 г.(Вторник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих,

на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2020 г.

Отчетът на бюджета на община Исперих за 2020 г. е публикуван на интернет страницата на общината: www.isperih.bg

БЕЙТИ БЕКИР
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъждане (*.rar) – изтегли.

Дата на публикуване: 05.08.2021 г.

05. 08. 2021 г.