Обява за свободни войнишки длъжности

Обява за свободни войнишки длъжности

Със заповед №ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни войнишки длъжности във военни формирования на Командване за логистична поддръжка в София и Бургас.

Срок за подаване на заявления - 10.12.2021г.     
Конкурсът ще се проведе от 17.01.2022г. до 20.01.2022г.  

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините и на тел.0897/045125

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
16. 11. 2021 г.