Заповед № 887 на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 887 от 30.11.2021 год.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), като взех предвид справка за заболяемостта от COVID-19 на територията на община Исперих и Решение от заседание на общински кризисен щаб, проведено на 30.11.2021 г.

ЗАПОВЯДВАМ

1. Отменям предходна моя заповед № 793 ат 27.10.2021 г.

2. Нареждам да се възстанови дейността на традиционния петъчен пазар на територията на гр. Исперих, считано от 03.12.2021 г., както и дейността на пазарите и тържищата по населени места на територията на община Исперих.

3. Нареждам на всички пазари, тържища и базари на открито, провеждащи се на територията на община Исперих да се създаде организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв.м. и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Всички работещи и посетители са длъжни да носят защитна маска за лице.

4. Заповедта да се връчи на Управителя на Общински пазар Исперих, на кметовете на населените места на територията на община Исперих, както и да се публикува на интернет-страницата на Община Исперих.

Контрол по изпълнението възлагам на Аксел Кючюк - заместник-кмет на Община Исперих.

инж. Белгин ШУКРИ              /  п  /
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
30. 11. 2021 г.