Мерки за безопасност по време на жътвата

Пази реколтата

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ В ЖИТНИТЕ МАСИВИ

- Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост о тях от настъпването на фаза "восъчна зрялост" до окончателното прибиране прибиране на реколтата;

- Абсолютно е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища след прибиране на реколтата;

- Да се спазват поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата;

- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж;

- При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника;

- Още веднъж напомняме, че в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и ползването на открити огнеизточници;

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона на МВР.

Пази реколтата

 

Пази реколтата

 

08. 07. 2022 г.