ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих за 2021 г.

Лого на Община Исперих

ПОКАНА
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси,

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ, кани исперихската общественост на 12.09.2022 г.(Понеделник) от 16:00 ч. в заседателната зала на Община Исперих, на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  на отчета за изпълнението на бюджета на община Исперих  за 2021 г.

 

БЕЙТИ БЕКИР
Председател на Общински съвет - Исперих

Материали за публично обсъждане – изтегли.

31. 08. 2022 г.