Вакантна длъжност за приемане на военна служба

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-187/06.03.2023 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба. Вакантната длъжност е за офицер  във военно формирование 32610-Банкя.
Срок за подаване на документи - 11.04.2023 г. чрез Военните окръжия по постоянния адрес на кандидатите.
Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
10. 03. 2023 г.