Вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба

ОБЯВА

Офиси за военен отчет в Общини Исперих и Завет съобщават, че със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 (двеста и петдесет) вакантни длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв  в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен и военно формирование - 22160 Плевен.
Срокът за подаване на заявления чрез Военните окръжия по постоянен адрес на кандидатите е до 28.04.2023 г.
Срочната служба в доброволния резерв ще започне на 07.09.2023 г.

 Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
13. 03. 2023 г.