Ново оборудване за 8 детски градини

Детски градини - Исперих

Във връзка с изпълнение на Проект BG06-218 „Превенция и реинтеграция на деца в риск“ финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014, осемте детски градини включени  в Проекта:

ЦДГ "Щастливо детство" в град Исперих
ЦДГ "Мечо Пух" в град Исперих
ЦДГ "Слънце" в град Исперих
ЦДГ "Радост" село Подайва
ЦДГ "Щастливо детство" село Китанчево
ЦДГ "Братя Грим" село Тодорово
ЦДГ "Кокиче " село Вазово 
ЦДГ "Момина сълза " село Райнино

получиха ново оборудване: Падащи легла, дюшеци,Легла със заоблена таблетка - едноетажни, бяла и черна техника и много други помощни материали.

Община Исперих

Детски градини - Исперих
Детски градини - Исперих
Детски градини - Исперих
Детски градини - Исперих
12. 03. 2016 г.