Вакантни длъжности за военнослужещи

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед №ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната, са обявени 8(осем) вакантни длъжности за военнослужещи във ВМА и медицински пунктове във военни формирования от Българската армия за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина.

Българските граждани, следва да подадат документите си за участие в конкурса до 19.05.2023 г. чрез Военните окръжия по постоянния им адрес.
Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
15. 05. 2023 г.